lnwshop logo

หน้าแรก

WELCOME TO THIS SHOP

รหัสสินค้า gp8822
790.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8821
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8820
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8818
690.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8816
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8815
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8814
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8812
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8811
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8810
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8809
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8807
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8805
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3895
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3894
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3890
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า nm3149
290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า nm3148
290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8803
790.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8802
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8797
790.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8796
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8795
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8793
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8786
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8779
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3885
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3883
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3881
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า nm3138
290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8773
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8769
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8768
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8767
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8766
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8761
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8758
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8757
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8756
890.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8754
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8753
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8751
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8747
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3878
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ

รหัสสินค้า sm584
100.00 บาท
190.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sm558
100.00 บาท
190.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7175
300.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7363
300.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7356
300.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า nm2617
180.00 บาท
290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า nm2359
180.00 บาท
290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า nm2742
180.00 บาท
290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า nm2639
180.00 บาท
290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7059
500.00 บาท
790.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3013
250.00 บาท
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv2551
250.00 บาท
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv2550
250.00 บาท
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv2739
250.00 บาท
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3626
250.00 บาท
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3413
250.00 บาท
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3386
250.00 บาท
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3358
250.00 บาท
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3229
250.00 บาท
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3224
250.00 บาท
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3142
250.00 บาท
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7572
400.00 บาท
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7498
400.00 บาท
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7472
400.00 บาท
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7385
400.00 บาท
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7236
400.00 บาท
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7200
400.00 บาท
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7137
400.00 บาท
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7106
400.00 บาท
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp6990
400.00 บาท
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp5481
700.00 บาท
990.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp5792
350.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8129
350.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7685
350.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7691
350.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7626
350.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7576
350.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7512
350.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7554
350.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7533
350.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7494
350.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7401
350.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7278
350.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7205
350.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7092
350.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp6885
350.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp6810
350.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
***20/7/2018 เวลา 13.00น.***
Update สินค้าใหม่

เนื่องจากร้านของเรา เป็นร้านขายกระเป๋าหนังแท้มือสองทั้งร้าน สินค้าจะค่อนข้างมีน้ำหนัก และน้ำหนักแต่ละใบไม่เท่ากัน ทำให้ไม่สามารถกำหนดราคาค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ได้ ดังนั้นทางร้านจึงคิดว่า เราตั้งราคาขายแบบยุติธรรม และค่าจัดส่งควรจะแยก จะเหมาะสมกว่าครับ
 
           การคิดค่าจัดส่งแยกมีข้อดี 2 ข้อคือ
1. ลูกค้าจะไม่ถูกชาร์ทค่าจัดส่งเกินจริง ซึ่งร้านค้าทั่วไปจะต้อง+เผื่อค่าจัดส่งเกินเอาไว้อยู่แล้ว
2. ลูกค้าสามารถเลือกการจัดส่งเองได้(พัสดุธรรมดา/ลงทะเบียน/EMS) ขึ้นอยู่กับความสะดวกในการรับสินค้า

 

 

รหัสสินค้า nm2876
290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8710
690.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8341
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3304
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า nm3049
290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3868
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3387
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8263
790.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8768
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8605
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8507
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3781
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3648
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8822
790.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8001
990.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8649
790.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8100
1,090.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า nm2851
290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8608
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8536
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า nm3026
290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3881
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3401
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8811
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7685
350.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7691
350.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8205
890.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8706
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8484
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3715
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7140
890.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8647
690.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7723
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8274
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า nm3074
290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7574
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3307
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8541
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8617
690.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8338
790.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8757
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3465
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8585
690.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8325
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8390
690.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp6810
350.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3664
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า nm3011
290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3447
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า nm3134
290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3862
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า nm3083
290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3423
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8769
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3709
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8144
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8816
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8335
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8462
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7533
350.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8712
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8568
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8369
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8673
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8543
690.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8323
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8443
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8576
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8590
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8480
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7175
300.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า nm3062
290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7537
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3626
250.00 บาท
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8508
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8393
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า nm2971
290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7718
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3354
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8053
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3224
250.00 บาท
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp5481
700.00 บาท
990.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8728
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7903
990.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า nm2810
290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3437
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7960
690.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3787
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3894
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8731
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3878
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8701
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8663
1,390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp6569
1,290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า nm2765
290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8245
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7872
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ

รหัสสินค้า gp8822
790.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8821
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8820
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8818
690.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8816
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8815
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8814
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8812
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8811
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8810
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8809
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8807
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8805
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3895
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3894
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม116,686 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด22,998 ครั้ง
เปิดร้าน5 ส.ค. 2560
ร้านค้าอัพเดท22 ก.ค. 2561

Line: @todays17th

รหัสสินค้า sm584
100.00 บาท
190.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sm558
100.00 บาท
190.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7175
300.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7363
300.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7356
300.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า nm2617
180.00 บาท
290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า nm2359
180.00 บาท
290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า nm2742
180.00 บาท
290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า nm2639
180.00 บาท
290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7059
500.00 บาท
790.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3013
250.00 บาท
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv2551
250.00 บาท
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv2550
250.00 บาท
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv2739
250.00 บาท
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3626
250.00 บาท
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านToday's 17th กระเป๋าหนังแท้มือสอง
Today's 17th กระเป๋าหนังแท้มือสอง
😍กระเป๋า"หนังแท้"มือสอง คัดเกรดคุณภาพ ราคาส่งสบายกระเป๋า😍 ตำหนิน้อยมาก-ไม่มีตำหนิ-ของใหม่ค้างสต็อก ✨รับประกันหนังแท้ 100%✨ ✨✨✨ Update สินค้าใหม่ทุกสัปดาห์ ✨✨✨ ***ที่ร้านขายเฉพาะหนังแท้เท่านั้น การันตีจากการขายมามากกว่า7ปี ***กระเป๋าทุกใบไม่มีการทำสีใหม่ใดๆทั้งสิ้น
เบอร์โทร : Line: @todays17th
อีเมล : todays17th@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก