lnwshop logo

หน้าแรก

WELCOME TO THIS SHOP

รหัสสินค้า gp8866
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8864
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8862
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8860
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8859
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8858
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8857
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8856
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8855
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8854
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8852
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3924
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3922
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3920
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3918
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3917
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3916
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3915
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3914
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3913
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3911
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3910
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3908
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8843
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8847
0.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า gp8846
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8842
0.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า gp8841
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8838
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8831
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3905
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3898
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า nm3153
290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า nm3152
290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8822
0.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า gp8821
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8820
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8816
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8812
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8810
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3890
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า nm3149
290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า nm3148
290.00 บาท
 • สั่งซื้อ

รหัสสินค้า sm584
100.00 บาท
190.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sm558
100.00 บาท
190.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7175
300.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7363
300.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7356
300.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า nm2617
180.00 บาท
290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า nm2359
180.00 บาท
290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า nm2742
180.00 บาท
290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า nm2639
180.00 บาท
290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7059
500.00 บาท
790.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3013
250.00 บาท
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv2551
250.00 บาท
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv2550
250.00 บาท
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv2739
250.00 บาท
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3626
250.00 บาท
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3413
250.00 บาท
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3386
250.00 บาท
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3358
250.00 บาท
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3229
250.00 บาท
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3224
250.00 บาท
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3142
250.00 บาท
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7572
400.00 บาท
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7498
400.00 บาท
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7472
400.00 บาท
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7385
400.00 บาท
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7236
400.00 บาท
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7200
400.00 บาท
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7137
400.00 บาท
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7106
400.00 บาท
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp6990
400.00 บาท
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp5481
700.00 บาท
990.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp5792
350.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8129
350.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7685
350.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7691
350.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7626
350.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7576
350.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7512
350.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7554
350.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7533
350.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7494
350.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7401
350.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7278
350.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7205
350.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7092
350.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp6885
350.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp6810
350.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
***9/8/2018 เวลา 13.00น.***
Update สินค้าใหม่

เนื่องจากร้านของเรา เป็นร้านขายกระเป๋าหนังแท้มือสองทั้งร้าน สินค้าจะค่อนข้างมีน้ำหนัก และน้ำหนักแต่ละใบไม่เท่ากัน ทำให้ไม่สามารถกำหนดราคาค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ได้ ดังนั้นทางร้านจึงคิดว่า เราตั้งราคาขายแบบยุติธรรม และค่าจัดส่งควรจะแยก จะเหมาะสมกว่าครับ
 
           การคิดค่าจัดส่งแยกมีข้อดี 2 ข้อคือ
1. ลูกค้าจะไม่ถูกชาร์ทค่าจัดส่งเกินจริง ซึ่งร้านค้าทั่วไปจะต้อง+เผื่อค่าจัดส่งเกินเอาไว้อยู่แล้ว
2. ลูกค้าสามารถเลือกการจัดส่งเองได้(พัสดุธรรมดา/ลงทะเบียน/EMS) ขึ้นอยู่กับความสะดวกในการรับสินค้า

 

 

รหัสสินค้า gp8263
790.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3815
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8467
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sm595
190.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8544
690.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า nm2807
290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3713
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8608
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8243
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3447
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8044
690.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8136
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8746
990.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8367
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3224
250.00 บาท
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3386
250.00 บาท
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า nm2880
290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3401
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7401
350.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7903
990.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8342
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า nm2861
290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp6810
350.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3876
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8538
0.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า sv3438
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8761
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8323
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8723
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3345
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8704
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8745
790.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7504
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า nm2874
290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า nm3019
290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8611
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8822
0.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า gp8454
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8503
1,290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3328
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3701
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3853
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8810
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า nm2745
290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า nm2983
290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8344
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8462
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8529
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7431
690.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8650
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า nm3016
290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7300
790.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8563
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8599
1,590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7960
690.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8512
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3568
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8712
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7898
690.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8773
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8481
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7551
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8175
690.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3850
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7205
350.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7494
350.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8854
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8795
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า nm3062
290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv2550
250.00 บาท
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3668
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8276
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3707
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp6558
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8377
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8647
690.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7140
890.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7453
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8855
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3822
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp6990
400.00 บาท
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3142
250.00 บาท
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8066
890.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3918
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8616
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3354
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7385
400.00 บาท
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp6569
1,290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7882
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า nm2742
180.00 บาท
290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3644
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8167
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8208
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8703
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8631
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8070
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3767
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ

รหัสสินค้า gp8866
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8864
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8862
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8860
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8859
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8858
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8857
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8856
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8855
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8854
590.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp8852
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3924
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3922
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3920
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม135,605 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด26,744 ครั้ง
เปิดร้าน5 ส.ค. 2560
ร้านค้าอัพเดท19 ส.ค. 2561

Line: @todays17th

รหัสสินค้า sm584
100.00 บาท
190.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sm558
100.00 บาท
190.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7175
300.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7363
300.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7356
300.00 บาท
490.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า nm2617
180.00 บาท
290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า nm2359
180.00 บาท
290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า nm2742
180.00 บาท
290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า nm2639
180.00 บาท
290.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า gp7059
500.00 บาท
790.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3013
250.00 บาท
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv2551
250.00 บาท
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv2550
250.00 บาท
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv2739
250.00 บาท
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า sv3626
250.00 บาท
390.00 บาท
 • สั่งซื้อ
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านToday's 17th กระเป๋าหนังแท้มือสอง
Today's 17th กระเป๋าหนังแท้มือสอง
😍กระเป๋า"หนังแท้"มือสอง คัดเกรดคุณภาพ ราคาส่งสบายกระเป๋า😍 ตำหนิน้อยมาก-ไม่มีตำหนิ-ของใหม่ค้างสต็อก ✨รับประกันหนังแท้ 100%✨ ✨✨✨ Update สินค้าใหม่ทุกสัปดาห์ ✨✨✨ ***ที่ร้านขายเฉพาะหนังแท้เท่านั้น การันตีจากการขายมามากกว่า7ปี ***กระเป๋าทุกใบไม่มีการทำสีใหม่ใดๆทั้งสิ้น
เบอร์โทร : Line: @todays17th
อีเมล : todays17th@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก